എസ്ടി -351

  • ST351 CO2 Laser System

    ST351 CO2 ലേസർ സിസ്റ്റം

    വടു നന്നാക്കാനും ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ് CO2 ലേസർ. അബ്ളേറ്റീവ് ലേസർ ചികിത്സയിലൂടെ, ചർമ്മത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം, വടു നന്നാക്കൽ, ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് മികച്ച ഫലം ലഭിക്കും. മുഷിഞ്ഞ ചർമ്മത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പരിഹാരമായി ഞങ്ങൾ ST-351 അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക